Corona maatregelen Aqua'lessen

Voorbeeld

Regels Aqua ’lessen (fase: heropening onder strikte regels):

Specifieke Optisport gerelateerde huisregels:

 • De groepslessen zullen nog steeds georganiseerd worden met een beperkt aantal personen.
 • Betaling graag contactloos via pin bij de receptie voldoen, dan wel via een beurtenkaart.
 • De zwemblokken zijn steeds 60 minuten. Je mag 10 minuten voor aanvang van het tijdsblok het zwembad binnen via de aangegeven looproute en uiterlijk 5 minuten na afloop naar de beschikbare kleedcabines.
 • Beperk de aanrakingen met deuren, hekken, bankjes e.d. tot het noodzakelijke minimum. Zorg er tevens voor dat niet noodzakelijke ruimten in de accommodatie worden vermeden.
 • Gebruik bij binnenkomst de handgel die wij ter beschikking stellen. Badkleding moet bij aankomst al onder de kleding zitten. Wij adviseren om bij betreding van het zwembad, na de kleedkamer, slippers te dragen.
 • De kluisjes blijven in deze fase nog gesloten. Neem je spullen (kleding/schoenen) in een tas mee naar het bad waar je gaat zwemmen.
 • Het is mogelijk om na het zwemmen gebruik te maken van de douches in het zwembad. Dit enkel voor het snel afspoelen, zeepgebruik en uitgebreid douchen is verboden. Ook hier geldt voor sporters ouder dan 12 jaar een afstand van 1,5 meter.
 • Verdere informatie over de huisregels, veiligheid en hygiëne kan u vragen bij ons personeel.
 • Houd overal 1,5 meter afstand en volg de instructies van onze medewerkers ten alle tijden op.

Groepsactiviteiten

 • Tijdens de activiteiten zelf is geen afstandsbeperking van kracht.
 • Direct na de activiteit dient de 1,5 meter-norm weer in acht genomen te worden voor volwassenen onderling en van jongeren ten opzichte van volwassenen.

Liz & Wes Spetterlessen

 • Per kind is één ouder/verzorger uit hetzelfde huishouden toegestaan.
 • De inrichting voor het omkleden van ouders/verzorgers en kinderen is zo gemaakt dat iedereen de tot elkaar gehandhaafde afstand aan kan houden. Indien de lokale situatie dit vereist zal gefaseerd omgekleed worden.
 • Ouders/verzorgers dragen zelf zorg voor een handdoek die over het aanwezige aankleedkussen gelegd kan worden.
 • De aankleedkussens worden voor en na gebruik gedesinfecteerd.
 • Ouders/verzorgers dragen zelf de verantwoordelijkheid dat baby’s en nog niet zindelijke kinderen zwemluiers dragen.
 • Ouders houden te allen tijde 1,5m afstand tot personen van 12 jaar en ouder die niet uit hetzelfde huishouden komen.

Voor zwemmers:

 • Iedereen van 12 jaar en ouder houdt 1,5 meter afstand tot personen van 12 jaar en ouder. Kinderen tot 12 jaar hoeven onderling en tot volwassenen geen afstand te houden. Ook leden van 1 huishouden hoeven dat niet. Tijdens specifieke activiteiten in het water met een instructeur zijn afwijkingen hierop mogelijk.
 • Volg altijd de aanwijzingen van de daartoe bevoegde personen op.
 • Was voorafgaand aan en na afloop van het zwembadbezoek je handen met water en zeep, minimaal 20 seconden.
 • Beperk de aanrakingen met deuren, hekken, bankjes e.d. tot het noodzakelijke minimum.
 • Betaal bij voorkeur met pin of contactloos (pin of mobiel).

  Bezoek van het zwembad

Routing/aanmelden:

 • De route van aankomst en vertrek in het zwembad is duidelijk zichtbaar;
 • In de badinrichting zijn 1,5 meter zones en routes aangegeven. De routing wordt dusdanig bepaald dat bezoekers elkaar niet of zo min mogelijk kruisen.
 • Bij binnenkomst vult iedereen een formuliertje in met zijn/haar gegevens.
 • Inchecken (indien noodzakelijk) gebeurt bij de receptie doordat de deelnemer zichzelf kenbaar maakt en de receptionist(e) dit controleert. Er is absoluut geen fysiek contact. De deelnemer scant indien van toepassing zelf zijn deelnemerspasje.
 • Ieder zwembad bewaakt het aantal aanwezige bezoekers zodanig dat de 1,5m afstand niet in het geding komt.
 • Iedere organisatie hanteert een systeem dat registreert welke klanten en leveranciers er op welk moment zijn binnen geweest. Bij Optisport Zwembad Stadspark zijn dit de papieren briefjes bij de deur.

Omkleden:

 • De deelnemers kunnen gebruik maken van de 1e groepskleedkamer bij binnenkomst en de wisselcabines bij het verlaten van het zwembad. Mits de routing en de 1,5 meter afstandsregel dit toelaat.
 • De gemeenschappelijke kleedruimten worden uitsluitend gebruikt voor groepen als de 1,5 meterrichtlijn gewaarborgd kan worden. Elke badinrichting bepaalt zelf hoeveel personen er in een kleedruimte aanwezig mogen zijn en neemt ter overweging om een ingaande en uitgaande kleedruimte aan te wijzen.
 • Elke badinrichting bepaalt waar de kleding en schoenen na omkleden worden neergelegd. Lockers en opbergruimten worden voor en na gebruik gedesinfecteerd. Ook is het mogelijk kleding in tassen op te bergen en deze op een aangegeven plek te plaatsen.

Douche en toiletgebruik:

 • Bezoekers/zwemmers worden voorafgaand aan bezoek verzocht thuis naar toilet te gaan.
 • Toiletbezoek in badinrichting dient tot een minimum beperkt te worden. Toiletten worden minimaal 1 keer per dag schoongemaakt. Na uw toiletbezoek verzoeken wij u zelf het toilet te desinfecteren. Reeds bestaande hygiënerichtlijnen vanuit de branche blijven gelden.
 • Toiletvoorzieningen zijn vrij toegankelijk. Was na gebruik van toiletvoorziening je handen met zeep;
 • Douches mogen alleen na afloop van het zwemmen worden gebruikt om af te spoelen, mits de afstandsregels blijven gehandhaafd.

Gebruik materialen en hygiëne:

 • Maak gebruik van de handenwasgelegenheden;
 • Binnen de zwembaden zijn verschillende schoonmaak- en reinigingsprotocollen in gebruik. Deze worden strikt nageleefd en daar waar noodzakelijk geïntensiveerd. Met name desinfectie van oppervlakten en materialen krijgt extra aandacht conform richtlijnen.

  Algemene regels
   

 • Blijf thuis als je de afgelopen 24 uur een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts.
 • Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf 38°C) en/of benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je weer sporten en naar buiten.
 • Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat je tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je thuisblijven tot 14 dagen na het laatste contact waarop deze persoon nog besmettelijk was.
 • Blijf thuis als je het coronavirus hebt gehad (vastgesteld met een test) en dit in de afgelopen 7 dagen is vastgesteld.
 • Blijf thuis als je de afgelopen 24 uur een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts.
 • Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf 38°C) en/of benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je weer sporten en naar buiten.
 • Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat je tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je thuisblijven tot 14 dagen na het laatste contact waarop deze persoon nog besmettelijk was.
 • Blijf thuis als je het coronavirus hebt gehad (vastgesteld met een test) en dit in de afgelopen 7 dagen is vastgesteld.
 • Blijft thuis als je in thuisisolatie bent omdat je direct contact hebt gehad met iemand waarbij het nieuwe coronavirus is vastgesteld.
 • Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts.
 • Houd 1,5 meter afstand van iedere andere persoon buiten jouw huishouden (uitzondering voor kinderen tot 12 jaar).
 • Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes.
 • Ga voordat je van huis vertrekt, thuis naar het toilet.
 • Was voorafgaand aan en na het zwembadbezoek je handen met water en zeep, minimaal 20 seconden.
 • Was de handen met water en zeep als je handen mogelijk besmet zijn: na het aanraken van objecten waar veel mensen aanzitten (deurknoppen, pinapparaten, afstandsbediening, etc.); na een toiletbezoek; na hoesten, niezen in de handen; na het snuiten van de neus.
 • Vermijd het aanraken van je gezicht.
 • Schud geen handen.
 • Zingen en schreeuwen is niet toegestaan.