CORONA Update 17 november 2020 Sportboulevard de Engh

Voorbeeld

Informatie per 17 november Sportboulevard de Engh, Soest

We zijn ontzettend opgelucht dat wij weer open mogen om jullie als gasten te mogen ontvangen vanaf donderdag 19 november.

Weliswaar op aangepaste wijze maar daar doen wij ons uiterste best voor!
Volgens de richtlijnen van het RIVM, het zwemprotocol van de zwembranche willen wij u informeren over een aantal aanpassingen in onze accommodatie.

We willen jullie wijzen op een aantal belangrijke richtlijnen:

Voor ieders veiligheid vragen we jullie om een mondkapje te dragen in Sportboulevard de Engh. We vragen u om een mondkapje te dragen wanneer u verplaatst van en naar de (sport)activiteit. Tijdens de activiteit kan het mondkapje af.

RESERVEREN

Voor elke zwem activiteit dient u van te voren te reserveren. Dit kan voor onze health club leden via de link om banen te zwemmen. Voor niet leden kan dit telefonisch, maar we streven erna om aan te melden via een andere weg. Om te reserveren bel je naar 035-6027363 en toets je de 1 in.

Horeca

De horeca gelegenheid hebben wij op last van de noodverordening moeten sluiten. U mag helaas niet in deze ruimte verblijven.
Betaling

Er kan alleen met pin betaald worden en bij voorkeur contactloos.

Zwemlesregels

1.    Thuis badkleding aan onder normale kleding.
2.    Thuis alvast naar het toilet.
3.    Kinderen mogen door maximaal één ouder/verzorger (zonder broertjes of zusjes) gebracht worden.
4.    Ouders kunnen mee, na aanmelden bij de receptie en uitkleden, wordt u verzocht de locatie te verlaten. De kinderen wachten in de horeca tot de zweminstructeur ze komen halen.
5.    Bij ophalen komt u het pand in via de hoofdingang en dan loopt u na aanwijzing van een medewerker door naar de kleedkamers waar de instructeur de kinderen afgeeft na de les. U mag 5 minuten voor einde van de les naar binnen.
6.    Kinderen gaan niet douchen, dit om de doorstroom met de volgende groepen te voorkomen.
7.    Volg ten allen tijde de bewegwijzering tenzij anders verteld wordt.
8.    Blijf niet onnodig hangen in of rond Sportboulevard de Engh.
9.    Diplomazwemmen, het afzwemmen zal een beetje anders verlopen dan gewend. Er mag 1 ouder mee met het afzwem-moment. Waarbij wij u vragen om de 1,5 meter afstand goed te bewaren.
10.    Kijklessen tot nader orde gecanceld.
11.    Omkleden:  wij adviseren om normale kleding mee te nemen die zo makkelijk en snel mogelijk aangetrokken kan worden. denk hierbij aan: onesie/ huispak / trainingspak.
Verenigings-activiteiten/  verhuur

Wijzigingen die bij verenigingssport op basis van de maatregelen worden doorgevoerd zijn:

1.    Toegang wordt alleen verleend aan gebruikers met een getekende versie van de gebruikersovereenkomst, aanvullend protocol.
2.    Het gebruik van de (binnensport-) accommodatie is alleen toegestaan voor de gebruiker en de daarbij behorende leden. Toeschouwers zijn niet toegestaan. Onder toeschouwers vallen ook de ouders, verzorgers, broertjes en zusjes van de leden die komen brengen en/of halen.
3.    Het is toegestaan tot de voordeur van de (binnensport-)  accommodatie de leden te brengen en op te halen. Om belemmering bij de ingang/uitgang te voorkomen is het niet toegestaan om binnen een straal van 3 meter van de ingang te wachten.   
4.    Men mag uiterlijk 5 minuten voor en 10 minuten na elke sportactiviteit aanwezig in de (binnensport-) accommodatie
5.    Het is niet toegestaan om als sporter, voor of na je eigen wedstrijd, als toeschouwer in het pand aanwezig te zijn.
6.    Het is voor ouders, van uitspelende teams, die meekomen met wedstrijden wel toegestaan om aanwezig te zijn bij de wedstrijd. Zij vallen onder de teambegeleiding. Dit is dus niet van kracht voor thuis spelende teams.

Recreatief zwemmen

Voor elke zwem activiteit dient u van te voren te reserveren. Dit kan telefonisch, maar we streven erna om aan te melden via een andere weg. Om te reserveren bel je naar 035-6027363 en toets je de 1 in.
De 1,5 meter afstand bewaren op de kant, in de locatie en in de garderobe blijven gehandhaafd.
Om het aantal bezoekers en de doorstroom goed te laten verlopen vragen wij u bij binnenkomst  te registreren via de QR-code bij de receptie.

Het maximale aantal in het zwembad bedraagt 30 bezoekers. Op onze recreatieve uren zwemmen is mogelijk maar daarbij vragen wij u wel om onze Facebook en website in de gaten te houden. Bij drukte vermelden wij dat op social media.

Doelgroepen

De verschillende doelgroep lessen blijven zoals u gewend bent in ons openstellingsrooster.

Voor elke zwem activiteit dient u van te voren te reserveren. Dit kan voor onze health club leden via de link voor niet leden kan dit telefonisch, maar we streven erna om aan te melden via een andere weg. Om te reserveren bel je naar 035-6027363 en toets je de 1 in.

Om de grote groepen meer ruimte te geven in de verschillende Aqua-lessen zal er in ons rooster een aanpassing volgen. Wijzigingen worden via onze website gecommuniceerd en op social media.

Fitness

U kunt zoals u inmiddels gewend bent blijven reserveren voor de fitness en de groepslessen.
Om de doorstroom van 30 personen in de fitnessruimte goed te laten verlopen hebben wij het maximale aantal leden per uur aangepast naar 20. Dit in verband met de lopende groepslessen met een maximaal aantal van 10 per les. Zo houden we de doorstroom overzichtelijk en kan iedereen op afstand goed blijven sporten.

  •     Kom niet eerder dan 5 minuten voor aanvang van de reserveringstijd
  •     Sport niet langer dan de geboekte tijd. Dit staat aangegeven in de bevestigingsmail van uw reservering
  •     Per link kunnen 4 afspraken vooruit geboekt worden
  •     Neem binnenschoenen mee in een tas en trek deze pas BINNEN aan
  •     1 sporter per vak
  •     Houdt altijd 1,5 mtr afstand

Wellness

Wanneer u gebruik wilt maken van onze wellness dient u vooraf te reserveren, zoals u inmiddels gewend bent.

Wanneer u vragen heeft of informatie over onze richtlijnen, neem dan contact op via 035-6027363 of mail naar engh@Optisport.nl

We hopen u “veilig en vertrouwd” op onze normale openstellingstijden te ontvangen in Optisport Sportboulevard de Engh!

Namens het hele team van Optisport Sportboulevard de Engh,

Vriendelijke groet!